Site announcements

Perkuliahan Semester Gasal 2020/2021

oleh Admin Politama -

Masa Perkuliahaan Semester Gasal TA 2020/2021: 5 Oktober 2020-6 Februari 2021
UTS Gasal TA 2020/2021: 23-28 Nopember 2020
Minggu tenang, tatap muka tambahan, ujian praktik: 25-30 Januari 2021
UAS Gasal TA 2020/2021: 1-6 Pebruari 2021
Kegiatan input nilai di Siakad oleh Dosen: 8- 11 Pebruari 2021
Yudisium Semester Gasal TA 2020/2021: 15 Pebruari 2021